Pokud pěstujete partnerské vztahy, jistě vám neuniklo, že jedním ze základních pilířů funkčního soužití (a nejen toho partnerského!) je důvěra a upřímnost. Jedno zákonitě neexistuje bez druhého. V případě, že budete svého partnera systematicky obelhávat, nejen že vaše lži jednoho krásného dne vyplavou na povrch, ale riskujete tím ztrátu jeho důvěry. Ztráta důvěry je velmi závažná překážka v dalším fungování vašeho vztahu – jak vás pak může pustit někam samotné, jak vám může věřit, že ho nepodvádíte, jak se na vás může spolehnout?
kudrnatá bruneta
Téma důvěry a upřímnosti ve vztazích je často vrtkavé. Být upřímný je sice hezká vlastnost, ale zásadní je uvědomit si, jak být upřímný a zároveň druhého neranit. Muži a ženy jsou velmi odlišné bytosti – muži jsou více přímí, nemají problém s tím, říci narovinu a pěkně od plic, když se jim něco nezdá, kdežto ženy jsou více jemné a citlivé, mají vzácný talent věci obcházet a kličkovat kolem tématu, o kterém je nepříjemné hovořit. Tak si představte, jak může fungovat upřímná komunikace mezi dvěma takto odlišnými bytostmi.
Upřímnost je něco, co se musíme naučit druhému podávat v takové formě, v jaké je schopen to přijmout a také správně zpracovat – aby nedocházelo k nějakým nedorozuměním v tom, co po něm vlastně chceme. Jinými slovy, jsme-li žena a jednáme s mužem, musíme se naučit podat informaci tak, aby byla věcná, jednoduchá a hlavně konkrétní. Nespoléhejme na to, že něco naznačíme a on z toho pochopí, o co nám jde – to bychom mohli čekat věčně a pak nadávat, že nám nerozumí.
držení malíčků
Musíme s ním mluvit jeho jazykem. To samé platí i naopak – jsme-li muž a jednáme se ženou, nevychrlme na ni vlnu kritiky bezmyšlenkovitě. Zkusme být trochu citlivější k jejím citům, pochvalme ji a pak opatrně sdělme nějakou nepříjemnou skutečnost. Buďme ohleduplní a vnímejme její reakce. Komunikovat se ženami je vždy složitější – každá je jiná a každá má své hranice toho, do jaké míry je jí upřímné jednání příjemné a kdy už ji zraňuje. Zkusme tedy zjistit, kde je její hranice a jednejme v následujících situacích podle toho. Nezatajujme věci, ale sdělujme je s větší opatrnosti, než bychom činili vůči svému kamarádovi nebo bratrovi.