CHKO nebo NP?

Ráda bych v tomto článku zmínila především českou ochranu přírody a místa, která jsou k tomu určena. Na území České republiky zaujímají chráněná území přes 15% celkové plochy, přičemž přes 2% jsou…